0

ဒါဟာ Restaurant မ်ားလား?????

Posted by ၿဖိဳးဇာနည္ on Wednesday, April 22, 2009 in
အေနာက္ကိုလွမ္းၾကည္႔လိုက္ေတာ႔ ေမွာင္မဲေနတာပဲ

အေရွ႔ကိုၾကည္႔လိုက္ၿပန္ေတာ႔လဲ ဘာမွမေတြ႔ရဘူး

ငါၾကားေနရသားန႔ဲ သူတို႔ေတြကဘယ္မွာလဲ??????????????????????

အနံေတြရေနရက္န႔ဲ ဘာေတြလဲ??????????????????????????

ငါ႔မွာအသိေတာ႔ရွိပါေသးတယ္

အဲဒီအသိတရားန႔ဲေဝးေတာ႔မ႔ဲအေၿခအေနမွာငါေရာက္ေနၿပီ

မၾကာခင္မွာငါေလာကႀကီးန႔ဲcontectရေတာ႔မွာမဟုတ္ဖူး

အဲဒီအေနာက္မွာဘာေတြလဲ???????????????????????

အေရွ႔မွာေရာ ဘာရွိတာလဲ????????????????????????

ငါၾကားေနတာဘာသံေတြလဲ??????????????????????

ငါရေနတာ ဘာနံေတြလဲ?????????????????????????

ေၿပာၾကပါငါ႔ကိုေၿပာၾကပါ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ငါ႔မ်က္လံုးေတြကို ဖြင္႔ေပးၾကပါ

ငါငါ အလင္းမ႔ဲဘဝကိုမေရာက္ေသးဘူး

ငါဟာအခ်စ္မ႔ဲဘဝကိုပဲေရာက္ေနခ႔ဲေသးတာပါ

အဲဒီေတာ႔ငါေမးေနတာေတြေၿဖေပးၾကပါ

ငါ႕ကိုအေၿဖေပးၾကပါ႕႕႕႕႕႕႕႕႕႕႕႕႕႕႕႕႕႕႕႕႕႕႕

ကေလာင္႕႕႕႕႕႕႕႕ကေလာင္႕႕႕႕႕႕႕ခလြမ္းးးးးးး

ငါၾကားလိုက္တယ္႕႕႕႕႕႕

ေသခ်ာတယ္ဒါဟာ ငါ႕အရက္ပုလင္းက်ကြဲသြားၿပီ

ငါေနာက္တစ္လံုးထယူနိုင္ဖို႔အတြက္မ်က္စိဖြင္႔ရမယ္႕႕႕႕႕႕႕႕႕႕႕႕႕႕႕

ငါထရမယ္ ငါထရမယ္ ငါထရမယ္ ငါထရမယ္ ငါထရမယ္႕႕႕႕႕႕႕႕႕႕႕႕႕႕႕႕႕႕႕႕႕႕႕

FAIL CONTECT YOUR LIFE 0 o o o ႕႕႕႕႕႕႕႕႕႕႕႕Game over

0 Comments

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

how about

Copyright © 2009 အရာအားလံုးၿပီးၿပည္႔စံုခ႔ဲေသာ ဘ၀တစ္ခု၏ ရာဇ၀င္ All rights reserved. Theme by Laptop Geek. | Bloggerized by FalconHive.