7

အခ်စ္၏ဒႆန (သို႔) အခ်စ္စစ္ကိုရွာေဖြၿခင္း

Posted by ၿဖိဳးဇာနည္ on Monday, March 16, 2009 in
ကၽြန္ေတာ္ ဇာနည္ ဟာအခ်စ္ကိုခံပဲခံစားတတ္သူတစ္ေယာက္ပါ။အခ်စ္ကိုဘယ္ေသာအခါမွအဓိပၸယ္မဖြင္႔ဆိုခ႔ဲဖူးပါဘူး။ဒီတစ္ခါေတာ႔
ကၽြန္ေတာ္႔ဘဝမွာပထမဦးဆံုးအခ်စ္ကိုအဓိပၸယ္ဖြင္႔ဆိုဖူးၿခင္းၿဖစ္ပါတယ္။ဟုတ္သည္ရွိမဟုတ္သည္ရွိ အခ်စ္စစ္ရွားပါးလြန္းလွတ႔ဲေဟာဒီ
ကမၻာၾကီးအတြက္ကၽြန္ေတာ္႔ရ႔ဲအခ်စ္ကိုအဓိပၸယ္ဖြင္႔ဆိုမႈဟာ ကၽြန္ေတာ္႔အထင္ေတာ႔ဟုတ္သလိုလိုရွိတယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ထင္မိပါတယ္။
ကၽြန္ေတာ္႔ရ႕ဲကိုယ္ပိုင္အေတြးေလးန႔ဲ တတ္သေလာက္မွတ္သေလာက္ဖြင္႔ဆိုထားတ႔ဲဒီ အခ်စ္ဒႆန ေလးကိုေဝဖန္ေပးၾကပါအံုးေနာ္႕႕႕႕႕


အခ်စ္၏ဒႆန (သို႔) အခ်စ္စစ္ကိုရွာေဖြၿခင္း
သီၾကားမင္းတရားသူႀကီးမွ
အခ်စ္ ႏွင႔္ အမုန္း ကို
ကမၻာဦးမစတစ္စအခ်ိန္တြင္
ဧဒင္ဥယာဥ္တြင္းတစ္ေနရာ၌
ကမၻာေပၚတြင္အခ်စ္ႏွင္႔အမုန္းအားၿပိဳင္ပြဲကို
ဒိုင္လုပ္ေပးေနၿခင္းၿဖစ္ပါသည္။


ဧဒင္ဥယာဥ္တရားရံုးေတာ္အတြင္း

တရားသူႀကီး။ ။အမုန္း ေမာင္မင္းမွာကမၻာေၿမကေန အခ်စ္ ကိုေမာင္းထုတ္ဖို႔အေၾကာင္းခိုင္ခိုင္မာမာန႔ဲၿပသနိုင္ေလာက္ေသသက္ေသ
ရွိပါသလား။ေမာင္မင္းဟာကမၻာႀကီးကိုဘယ္လိုအက်ိဳးၿပဳေပးနိုင္သလဲေၿဖပါ။

အမုန္း။ ။ရွိပါတယ္။အဓိကအခ်က္ႏွစ္ခ်က္ရွိပါတယ္။

တစ္အခ်က္-ကမၻာေပၚမွာအမုန္း တရားေတြေၾကာင္႔စစ္ေတြၿဖစ္ၾကပါတယ္။စစ္ေတြၿဖစ္ၾကတ႔ဲအခ်ိန္ေတြမွာအနိုင္ရရွိေစဖို႔အတြက္
လက္နက္ေတြသူ႔ထက္ငါအၿပိဳင္အဆိုင္တီထြင္ၾကပါတယ္။ဒါေၾကာင္႔အမုန္း ရ႕ဲစြမ္းေဆာင္မႈေၾကာင္႔ကမၻာေပၚမွာနည္းပညာေတြ
တိုးတတ္လာေစပါတယ္။

ႏွစ္အခ်က္-အမုန္း ေၾကာင္႔လူေပါင္းမ်ားစြာယွဥ္ၿပိဳင္လိုစိတ္န႔ဲသူထက္သာမနာလိုတ႔ဲစိတ္ေတြေၾကာင္႔အၿပိဳင္အဆိုင္ႀကိဳးစားၾကေနၾက
တာေၾကာင္႔ကမၻာႀကီးဟာကၽြန္ေတာ္႔ေၾကာင္႔တိုးတတ္မႈေတြဟာတစ္ေန႔တၿခားမ်ားၿပားလာခ႔ဲပါတယ္။ဒါတင္မကပါဘူးကမၻာၾကီးတိုး
တတ္ေစေရးအတြက္ကၽြန္ေတာ္ အမုန္းဟာနည္းမ်ိဳးစံုန႔ဲလူေတြအေပၚအက်ိဳးၿပဳေပးေနပါတယ္။

တရားသူႀကီး။ ။အခ်စ္ ေမာင္မင္းအေနန႔ဲကေရာကမၻာၾကီးကိုဘယ္လိုအက်ိဳးၿပဳေပးနိုင္သလဲ????

အခ်စ္။ ။ဟုတ္က႔ဲရွိေတာ႔ရွိပါတယ္။

အခ်စ္။ ။ကၽြန္ေတာ္ဟာလူေတြကုိအခ်စ္န႔ဲေအးခ်မ္းေသာဘဝကိုဖန္တီးေပးခ်င္သူပါ.ဒါေပမ႔ဲကၽြန္ေတာ္အခ်စ္ေတြရ႔ဲေနာက္မွာ
သစၥာပ်က္ၿခင္းေတြ၊ေဖာက္ပ်ားၿခင္းေတြ၊အထင္လႊဲၿခင္းေတြ၊သဝန္တိုၿခင္းေတြဟာအမုန္း ရ႕ဲေစခိုင္းမႈေၾကာင္႔သူလ်ဳိေတြအၿဖစ္န႔ဲ
ကၽြန္ေတာ္႔ရ႕ဲေနာက္မွာအၿမဲလိုလိုကပ္ပါေနခ႔ဲတ႔ဲအတြက္ကၽြန္ေတာ္ဟာကမၻာၾကီးအတြက္ဘာမွဟုတ္တိပတ္တိအက်ိဳးရွိေအာင္
သိပ္လုပ္မေပးနိုင္ခ႔ဲပါဘူး။တစ္ခုေတာ႔ကၽြန္ေတာ္ရဲရဲႀကီးေၿပာရဲပါတယ္။ကၽြန္ေတာ္ အခ်စ္ရ႔ဲစြမ္းေဆာင္မႈေၾကာင္႔လူသားေတြဟာ
ေအးခ်မ္းေပွ်ာ္ရႊင္မႈကိုအစစ္အမွန္ခံစားရရွိၾကပါတယ္။အခ်စ္ ရ႕ဲေအးၿမၿခင္းအစစ္အမွန္ကိုကၽြန္ေတာ္မ်ိဳးေပးစြမ္းနိုင္ခ႔ဲပါတယ္။
အခ်စ္ရ႔ဲစြမ္းေဆာင္မႈေၾကာင္႔ကမၻာႀကီးအတြက္တိုးတတ္လာတယ္ဆိုတာကိုသက္ေသခိုင္ခိုင္မာမာမၿပသနိုင္ေပမ႔ဲလူေတြအတြက္
အခ်စ္၏စြမ္းေဆာင္မႈန႔ဲေပ်ာ္ရႊင္ၿခင္းစိတ္ခ်မ္းသာၿခင္းအစစ္အမွန္ကိုရရွိေအာင္ဖန္တီးေပးနိုင္စြမ္းပါတယ္ တရားသူႀကီးမင္းခင္ဗ်ာ။
ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳးရ႔ဲစြမ္းေဆာင္မႈေၾကာင္႔အခုကမၻာေပၚမွာခ်စ္ၾကည္ေရးနိုင္ငံေတြေတာ္ေတာ္ေလးမ်ားလာခ႔ဲပါၿပီ။ဒါေပမ႔ဲံစစ္မၿဖစ္ေအာင္
ေတာ႔မစြမ္းေဆာင္ႏိုင္ခ႔ဲပါဘူး။

တရားသူႀကီး။ ။အမုန္း ေမာင္မင္းဟာဒီကမၻာၾကီးကေနအခ်စ္ကိုေမာင္းထုတ္ပစ္လိုက္ဖို႔အတြက္ဘယ္လိုအေၾကာင္းၿပခ်က္မ်ား
ေပးခ်င္ပါသလဲ။

အမုန္း။ ။လံုးဝအၿဖစ္သင္႔ဆံုးပါ။ဒီအခ်စ္ေၾကာင္႔လူေတြဟာအလြမ္းေတြကိုခံစားၾကရပါတယ္။ဒီအလြမ္းေတြေၾကာင္႔ပဲလူေတြဟာ
အလုပ္ေတြပ်က္ခ႔ဲပါတယ္။ဒါဟာအဓိကအခ်က္ပါပဲ။ဒီလိုအလြမ္းကိုခံစားေနၾကရတ႔ဲလူဟာကမၻာေပၚမွာေန႔စဥ္ေန႔တိုင္းေရတြက္လို႔
မရနိုင္ေအာင္တိုးပြားလွ်က္ရွိပါတယ္။ဒီလိုအလြမ္းေၾကာင္႔အလုပ္မလုပ္ၾကတ႔ဲလူေတြၿဖစ္ေပၚလာရတ႔ဲအေၾကာင္းရင္းကေတာ႔ဒီအခ်စ္
ေၾကာင္႔ပဲၿဖစ္ပါတယ္။တရားသူႀကီးမင္းပဲစဥ္းစားၾကည္႔ပါခင္ဗ်ာ။အလြမ္းေၾကာင္႔ေၾကကြဲၿပီးအလုပ္မလုပ္တ႔ဲလူေတြဟာအခ်ိန္န႔ဲအမွ်ဒီ
ကမၻာၾကီးမွာတိုးပြားေနပါတယ္။ဒီလိုအလုပ္မလုပ္တ႔ဲသူေတြမ်ားလာတ႔ဲအတြက္ကမၻာၾကီးဟာတိုးတတ္မႈေတြတေန႔တၿခားယုတ္ေလွ်ာ႔
လာေစပါတယ္။ဒါဟာအဓိကအခ်က္ပါပဲ႕႕႕႕႕

တရားသူႀကီး။ ။ေမာင္မင္း အခ်စ္ ကေရာ အမုန္းရ႔ဲ တင္ၿပခ်က္အေပၚဘာမ်ားေၿပာခ်င္ပါသလဲ။

အခ်စ္။ ။ဟုတ္က႔ဲ အမုန္းေၿပာသလိုပါပဲ။ကၽြန္ေတာ္ဟာဘာမွအသံုးမက်သလိုကၽြန္ေတာ္႔ကိုယ္ကၽြန္ေတာ္ခံစားရပါတယ္။တကယ္ေတာ႔
အခ်စ္ဆိုတ႔ဲကၽြန္ေတာ္ဟာ ၁၀၀၁ ညပံုၿပင္ေလာက္ေတာင္ရွည္ရွည္ေဝးေဝးဂုဏ္ေဖာ္ၿပစရာမရွိခ႔ဲပါဘူး။ဒီကမၻာႀကီးရ႕ဲအထင္ကရေန ရာေတြတိုင္းမွာကၽြန္ေတာ္႔စြမ္းေဆာင္မႈန႔ဲခ်စ္သူစံုတြဲေတြရ႕ဲေၿခရာေတြဟာလည္းကၽြန္ေတာ္႔အတြက္ဂုဏ္ယူစရာမဟုတ္ခ႔ဲပါဘူး။ဒီအတြက္
ေၾကာင္႔ကၽြန္ေတာ္ဟာဒီကမၻာႀကီးအတြက္ဘာမွအသံုးမက်တ႔ဲသူလို႔စြတ္စြဲခံရတာဟာၿဖစ္သင္႔တယ္လို႔ထင္မိတာမို႔ကၽြန္ေတာ္ဘာမွမၿငင္းခ်င္
ေတာ႔ပါဘူး။

တရားသူႀကီး။ ။ဒုန္း ႕႕႕႕႕ရံုးေတာ္ကိုေခတၱခဏရပ္နားမယ္။။။။ေန႔လည္ေနကိုတိမ္ဖံုးတ႔ဲအခ်ိန္မွာစီရင္ခ်က္ခ်မယ္။(နာရီမေပၚေသးသၿဖင္႔)

ေန႔လည္ေနကိုတိမ္ဖံုးေနေသာအခ်ိန္မေရာက္တေရာက္၌

တရားသူႀကီး။ ။အဟင္း အဟင္း အဟြင္း အဟမ္း႕႕႕႕႕

တရားသူႀကီး။ ။စီရင္ခ်က္ခ်မယ္႕႕႕႕႕

တရားသူႀကီး။ ။ဒီကမၻာႀကီးတိုးတတ္မႈအတြက္အခ်စ္န႔ဲအမုန္းအားၿပိဳင္ပြဲမွာအခ်စ္ဟာဤကမၻာေၿမအတြက္ေကာင္းက်ိဳးမၿပဳေပးနိုင္ဟူ
ေသာစြဲခ်က္ၿဖင္႔ အခ်စ္မွာရာဇသတ္ပုဒ္မ(၀၀၁)ၿဖင္႔အၿပစ္ရွိေၾကာင္းထင္ရွားသၿဖင္႔ဤကမၻာေၿမမွအခ်စ္အားအၿပီးၿပီးအပိုင္ႏွင္ထုတ္
လိုက္ေၾကာင္း အမိန္႔ခ်မွတ္လိုက္တယ္။အၿပစ္ဒဏ္အား အခါအားေလွ်ာ္စြာေလွ်ာ႔ရက္မ်ားအားခံစားခြင္႔မၿပဳပါ။

ထိုအၿဖစ္အပ်က္အၿပီး ၁ ႏွစ္ခန္႔ၾကာေသာ္႕႕႕႕႕႕႕႕

ၿပည္သူလူထုမ်ားက
တရားသူႀကီးမင္းကို
ေနနာရီစေပၚၿပီးနာရီဝက္ခန္႔အၾကာ
ဧဒင္တရားရံုးေတာ္တြင္းတစ္ေနရာ၌
အခ်စ္အားေခၚယူေပးပါရန္ေတာင္းဆို
ဆႏၵၿပေနၾကၿခင္းၿဖစ္ပါသည္။


ဒူ႕႕႕ဟူ႕႕ဟူ႕႕႕႕ဟူ႕႕႕႕ဟူ႕႕႕

ၿပည္သူလူထုမ်ားမွတရားရားရံုးရွိတိုင္ၾကားရန္ဟူေသာေမာင္းႀကီးအားထုေနၿခင္းၿဖစ္သည္။

တရားသူႀကီး။ ။ေဟ႔အထဲကိုလႊတ္လိုက္။

ၿပည္သူလူထု။ ။တရားသူႀကီးမင္းခင္ဗ်ာကၽြႏ္ုပ္တို႔တေတြဟာအခ်စ္မရွိေတာ႔တ႔ဲေနာက္မွာတစ္ရက္တစ္ရက္ရန္ပြဲေပါင္းေၿမာက္မ်ား
စြာန႔ဲအတူႏွစ္ပါးသြားေနၾကရပါတယ္။အခ်စ္ေပ်ာက္ဆံုးသြားတာန႔ဲအတူကၽြႏု္ပ္တို႔ဆီမွာ သနားမႈ၊ၾကင္နာမႈ၊ဂရုဏာထားမႈလူသားအခ်င္း
ခ်င္းရိုင္းပင္းကူညီမႈေတြကအစႀကီးသူကိုရိုေသငယ္သူကိုေလးစားရြယ္တူကိုသနားဆိုတ႔ဲအယူဝါဒေတြဟာလည္းေပ်ာက္ဆံုးေနခ႔ဲပါၿပီ။
ဒါေၾကာင္႔အခ်စ္ကိုၿပန္လည္ေခၚေဆာင္ေပးပါလို႔ေတာင္းဆိုပါတယ္။

အမုန္း။ ။ဟုတ္က႔ဲခင္ဗ်ာအခုဆိုရင္လူေတြဟာလည္းအခ်စ္မရွိေတာ႔တ႔ဲအတြက္ကၽြန္ေတာ္ အမုန္း ကိုလည္းအယုတ္မာႀကီးလို႔ထင္ၿမင္
ေနၾကပါတယ္။ဒါေတြဟာကၽြန္ေတာ္မ်ိဳးရ႔ဲတာဝန္အရေဆာင္ရြက္ရတယ္ဆိုတာလူေတြကနားမလည္ၾကပါဘူး။သူတို႔နားလည္လာေအာင္
အခ်စ္ ကပဲေၿပာၿပေပးနိုင္မွာမို႔ အခ်စ္ ကိုၿပန္လည္ေခၚေဆာင္ေပးေစလိုပါတယ္။အခ်စ္မရွိေတာ႔တ႔ဲေနာက္မွာကၽြန္ေတာ္မ်ိဳး အမုန္း ရ႔ဲ
တာဝန္အရလုပ္ေဆာင္မႈေတြဟာလည္းအဓိပၸယ္မ႔ဲေနသလိုရက္စက္ရာက်ေနခ႔ဲတယ္လို႕ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳးခံစားေနရပါတယ္။

ၿပည္သူလူထု။ ။အခ်စ္ကိုအၿမန္ဆံုးေခၚေဆာင္ေပးပါ ႕႕႕ ဗ်ိဳ႕ ဗ်ိဳ႕ ဗ်ိဳ႕ ဗ်ိဳ႕ ဗ်ိဳ႕

တရားသူႀကီးမွာအတန္ၾကာစဥ္းစားၿပီးေနာက္႕႕႕႕႕

တရားသူႀကီး။ ။ေကာင္းၿပီေလသင္တို႕ရ႕ဲအလိုအရအခ်စ္အားမေတြ႔ေတြ႔ေအာင္ၿပန္ရွာၿပီယခင္ရာထူးအားၿပန္လည္အပ္ႏွင္းေစ႕႕႕႕႕႕႕႕႕

ၿပည္သူလူထု။ ။ေဟး ေဟး ေဟး ေဟး

ဒါေပမ႔ဲအခ်စ္ဟာဘယ္ဆီသို႔ထြက္ခြာသြားၿပီမွန္းမသိေတာ႔တ႔ဲဘယ္လိုပဲအခ်စ္ကိုရွာေဖြၾကေပမ႔ဲလည္းအခ်ိန္ေတြသာကုန္ဆံုးသြားၿပီး
အခ်စ္ကိုအရိပ္အေယာင္မွမေတြပခ႔ဲၾကပါဘူး။ဘယ္လိုပဲႀကိဳးစားၿပီးရွာရွာအခ်စ္ကိုမေတြ႔တ႔ဲအဆံုးေတာ႔တရားသူႀကီးန႔ဲၿပည္သူလူထု
တို႔တိုင္ပင္ၿပီး အခ်စ္ န႔ဲအရင္းႏွီးဆံုးသူငယ္ခ်င္းၿဖစ္တ႔ဲ အလြမ္း ကို အခ်စ္ရ႔ဲ ရာထူးကိုေပးၿပီးတာဝန္ထမ္းေဆာင္ခိုင္းလာတာဟာယေန႔
(၁၆ရက္-၃လ-၂၀၀၉ခုႏွစ္)အထိပဲဆိုပါေတာ႔။

ဒါေၾကာင္႔ယေန႔အထိကမၻာေပၚမွာ အခ်စ္ တာဝန္ယူထားသူဟာ အခ်စ္အစစ္ မဟုတ္ပဲ အလြမ္းကယူထားတာၿဖစ္ေနတ႔ဲအတြက္ အလြမ္းဟာသူ႔အက်င္႔မေပ်ာက္ေသးပဲ အခ်စ္ တာဝန္ကိုယူေနရင္းကေနမွ အလြမ္း ေလးကိုၾကားထဲမွာထည္႔ထည္႔ေပးတတ္ခ႔ဲပါတယ္။ဒါေၾကာင္႔ပဲ အလြမ္း ဟာ အခ်စ္စစ္မဟုတ္တ႔ဲအတြက္ကၽြန္ေတာ္တို႔တေတြဟာ အခ်စ္စစ္ ကိုအခုအထိမေတြ႔ေသးၾကတာၿဖစ္ပါတယ္။
အခုမေတြ႔ေသးသလိုေနာင္လည္းေတြ႔ဖို႔ခဲယဥ္းလွပါတယ္။
ေမွ်ာ္လင္႔ခ်က္ေလးတစ္ခုကေတာ႔ရွိေနပါေသးတယ္႕႕႕႕႕႕႕႕ကကယ္၍ အခ်စ္စစ္ ကိုမ်ားတရားသူႀကီးမင္းက အင္တာနက္(အခုေခတ္ေရာက္ၿပီဆိုေတာ႔အင္တာတက္သံုးေနၿပီေလ႕႕႕ဟီးဟီး)ကေနရွာေတြ႔ခ႔ဲမယ္ဆိုရင္ေပါ႔ ႕႕႕႕႕႕႕႕႕႕႕႕႕႕႕႕႕

အခ်စ္န႔ဲပက္သက္ၿပီးကၽြန္ေတာ္ ဇာနည္ ရ႕ဲအဓိပၸယ္ဖြင္႔ဆိုခ်က္အေပၚမွာ comments ေလးတစ္ေစာင္ေလာက္ၿဖစ္ၿဖစ္ေရးေပးခ႔ဲၾကမယ္
ဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္ ဟာလက္ေညာင္းရက်ိဳး ဦးေႏွာက္ေၿခာက္ရက်ိဳး နပ္ၿပီး အလြန္ပဲပီတိၿဖစ္မိမွာအမွန္ပါခင္ဗ်ာ႕႕႕႕႕႕ :D


အားလံုးကိုအစဥ္ေလးစားလွ်က္႕႕႕႕႕ၿဖိဳးဇာနည္႕႕႕႕႕ည႕႕႕၈း၄၀ တိတိ

7 Comments


အခ်စ္ဆိုတာရွာရင္ေဝးပါတယ္..
အမုန္းဆိုတာရွာရင္လြယ္ပါတယ္..
ေသခ်ာတာတစ္ခုက အခ်စ္ဆိုတာ ဘယ္ကိုမွထြက္သြားေလ့မရွိပါဘူး..
တစ္ခုခု ရဲ ့ပေယာဂေႀကာင့္ဖုံးလႊမ္းၿခင္းခံရသူၿဖစ္ေနပါတယ္..
အမုန္းကေတာ့ ေနရာတကာအခ်စ္ေနာက္ကလိုက္ေနမွာပါ..
အလြမ္းက လဲ အမုန္း နဲ ့သူငယ္ခ်င္းေယာက္ဖေတာ္ပါတယ္..
အခ်စ္ေႀကာင့္ အမုန္းၿဖစ္..
အခ်စ္ေႀကာင့္အလြမ္းၿဖစ္ရင္..
အမုန္း နဲ ့အလြမ္း နဲ ့ညီပါတယ္..
အေဟးးေဟး
ရြာပတ္ၿပီး အခ်စ္ ရွာေပးခဲ့ပါတယ္..
ခင္တဲ့
ဖိုးစိန္


အခ်စ္ဆိုတာ အမုန္းရဲ႕ ေနာက္ကြယ္မွာ ပုန္းေနတယ္ေလ... အခ်စ္နဲ႔ အမုန္းဆိုတာ ေက်ာနဲ႔ရင္ခ်င္း ကပ္လ်က္မွာ ရွိေနၾကတဲ႔ အရာေတြပါ... အခ်စ္ကိုရွာေနရင္ ေတြ႔မွာမဟုတ္ဘူး... တစ္သက္လံုး ရွာလည္း ေတြ႔ႏိုင္မွာ မဟုတ္ဘူး။ မရွာဘဲနဲ႔ သူ႔အလိုလိုေရာက္လာတာမွ အခ်စ္စစ္... အခ်စ္ဆိုတာ လူတိုင္းရင္ထဲမွာပဲ ရွိတယ္။ ဒါေၾကာင္႔ အခ်စ္စစ္ကို ရွာမေတြ႔ဘူး ေျပာၾကတာေပါ့... လူေတြက ကိုယ္႔ႏွလံုးသားထဲက ေပါက္ဖြားလာတဲ႔ အခ်စ္ကိုက်ေတာ႔ ေမ႔ေနၾကတာ... ဒီလိုေမ႔ေနၾကလို႔ အလြမ္းေတြ ျဖစ္တည္လာတာ။ အလြမ္းေတြမ်ားလာေတာ႔ အေဆြးေတြ ျဖစ္လာတယ္။ ဒါေၾကာင္႔ လြမ္းေဆြးတယ္ လြမ္းေဆြးတယ္လို႔ ေျပာေျပာေနၾကတာေပါ့ဗ်ာ....


ေခ်ာကလတ္....ေျပာရရင္
chocolate like love

အခ်စ္စစ္ဟာ သူ႔ကိုတရားစီရင္စဥ္က လူေတြအေၾကာင္းကိုသိသြားတယ္ဗ် အဲဒါေၾကာင့္အခ်စ္က သူအမွန္တကယ္ ယံုၾကည္ရတဲ့လူဆီကိုဘဲ ေရာက္ေလ့ရွိေတာ့တယ္ေလ ဒါေတာင္အလည္သေဘာနဲ႔ဗ်


သိပ္ ဟုတ္တာေပါ့ေနာ္ ကၽြန္ေတာ္လည္းငယ္ငယ္ေလးကတည္းကအခ်စ္စစ္ကိုရွာေဖြ့ေနခဲ့တာပါ ဒါေပမဲ့အခ်စ္စစ္ကိုမေတြ့မိေသးပါဘူးကၽြန္ေတာ္အခ်စ္ကုိပဲေတြ့ခ်င္တယ္ ဘာလို့လဲဆိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ႏွလံုးသား က အလြမ္းနဲ့အမုန္းကိုေၾကာက္လို့ပါ
အခုထိပဲဆိုပါေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ခ်စ္ပဲလို့တယ္ထင္တယ္ဗ် ကၽြန္ေတာ္က ေအးခ်မ္းျခင္းကိုပဲလိုလားလို့ပါ ကၽြန္ေတာ္ထင္ျမင္ခ်က္ကေတာ့မွန္မယ္ထင္တယ္ဗ်


သိပ္ ဟုတ္တာေပါ့ေနာ္ ကၽြန္ေတာ္လည္းငယ္ငယ္ေလးကတည္းကအခ်စ္စစ္ကိုရွာေဖြ့ေနခဲ့တာပါ ဒါေပမဲ့အခ်စ္စစ္ကိုမေတြ့မိေသးပါဘူးကၽြန္ေတာ္အခ်စ္ကုိပဲေတြ့ခ်င္တယ္ ဘာလို့လဲဆိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ႏွလံုးသား က အလြမ္းနဲ့အမုန္းကိုေၾကာက္လို့ပါ
အခုထိပဲဆိုပါေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ခ်စ္ပဲလို့တယ္ထင္တယ္ဗ် ကၽြန္ေတာ္က ေအးခ်မ္းျခင္းကိုပဲလိုလားလို့ပါ ကၽြန္ေတာ္ထင္ျမင္ခ်က္ကေတာ့မွန္မယ္ထင္တယ္ဗ်


qweryu


ကိုဇာနည္ေရးထားတာေလးေတြ ဖတ္ရတာၾကည္ႏူးရပါတယ္။

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

how about

Copyright © 2009 အရာအားလံုးၿပီးၿပည္႔စံုခ႔ဲေသာ ဘ၀တစ္ခု၏ ရာဇ၀င္ All rights reserved. Theme by Laptop Geek. | Bloggerized by FalconHive.