0

က်င္႔ဝတ္မ်ား

Posted by ၿဖိဳးဇာနည္ on Saturday, December 06, 2008 in
က်င့္၀တ္မ်ား
သားသမီးက်င့္၀တ္ ငါးပါး-ေကၽြးေမြးမပ်က္၊ ေဆာင္ရြက္စီမံ၊ ေမြခံထိုက္ေစ၊ လႉမွ်ေ၀၍၊ ေစာင့္ေလမ်ိဳးႏြယ္၊ ၀တ္ငါးသြယ္၊ က်င့္ဖြယ္သားတို႕တာ။

မိဘက်င့္၀တ္ ငါးပါး-မေကာင္းျမစ္တာ၊ ေကာင္းရာညႊန္လတ္၊ အတတ္သင္ေစ၊ ေပးေ၀ႏွီးရင္း၊ ထိမ္းျမားျခင္းလွ်င္၊ ၀တ္ငါးအင္၊ ဖခင္မယ္တို႕တာ။

တပည့္က်င့္၀တ္ ငါးပါး-ညီညာထႁကြ၊ ဆံုးမနာယူ၊ လာမူႀကိဳဆီး၊ ထံနီးလုပ္ေကၽြး၊ သင္ေတြးအံရြတ္၊ တပည့္၀တ္၊ မခၽြတ္ငါးခုသာ။

လင့္က်င့္၀တ္ ငါးပါး-မထီမဲ့ကင္း၊ အပ္ႏွင္းဥစၥာ၊ မိစၦာမမွား၊ ၀တ္စားဆင္ယင္၊ ျမတ္ႏိုးၾကင္၊ ငါးအင္ လင့္က်င့္ရာ။

မယားက်င့္၀တ္ ငါးပါး-အိမ္တြင္းမွဳလုပ္၊ သိမ္းထုတ္ေသခ်ာ၊ မိစၦာၾကဥ္ေရွာင္၊ ေလ်ာ္ေအာင္ျဖန္႕ခ်ိ၊ ပ်င္းရိမမူ၊ ၀တ္ငါးဆူ၊ အိမ္သူက်င့္အပ္စြာ။

မိတ္ေဆြက်င့္၀တ္ ငါးပါး-ေပးကမ္းခ်ီးျမႇင့္၊ ကိုယ္ႏွင့္ယွဥ္ထား၊ စီးပြားေဆာင္ရြယ္၊ ႏွဳတ္ႁမြက္ခ်ိဳသာ၊ သစၥာမွန္ေစ၊ ၀တ္ငါးေထြ၊ က်င့္ေလ မိတ္သဟာ။

အရွင္က်င့္၀တ္ ငါးပါး-၀စၥာေကၽြးေမြး၊ ျပဳေရးစီရင္၊ နာလွ်င္ ကုေစ၊ ငွေ၀ ရသာ၊ အခါကိုလႊတ္၊ အရွင့္၀တ္၊ မခၽြတ္ငါးခုသာ။

လုပ္သားက်င့္၀တ္ ငါးပါး-အိပ္ေသာ္ ေနာက္က်၊ ထေသာ္ကား ေရွ႕၊ ေပးမွယူအပ္၊ ေစ့စပ္ေဆာင္ရြက္၊ ေက်းဇူးႁမြက္၊ ငါးခ်က္လုပ္သားက်င့္ဖို႕ရာ။

ဒါယကာက်င့္၀တ္ ငါးပါး-ေမတၱာစိတ္သက္၊ ေဆာင္ရြက္ခ်စ္ခင္၊ ခင္မင္ႏွဳတ္ခ်ိဳ၊ လိုလွ်င္ ဖိတ္ထား၊ တတ္အားလႉေစ၊ ၀တ္ငါးေထြ၊ က်င့္ေလ ဒါယကာ။

ရဟန္းက်င့္၀တ္ ေျခာက္ပါး-မေကာင္းျမစ္တား၊ ေကာင္းရာညႊန္လစ္၊ အသစ္ေဟာက်ဴး၊ နာဖူးထပ္မံ၊ နတ္ထံတင္ရာ၊ ေမတၱာလည္းျပ
ရဟန္းမွေျခာက္ခု လြန္ေသခ်ာ။

သိဂၤါေလာ၀ါဒသုတ္

0 Comments

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

how about

Copyright © 2009 အရာအားလံုးၿပီးၿပည္႔စံုခ႔ဲေသာ ဘ၀တစ္ခု၏ ရာဇ၀င္ All rights reserved. Theme by Laptop Geek. | Bloggerized by FalconHive.