0

ကုလသမဂၢမွထုတ္လုပ္ေသာဂိမ္းကုိ လူသန္းေပါင္းမ်ားစြာႏွစ္ၿခိဳက္ေန

Posted by ၿဖိဳးဇာနည္ on Saturday, November 22, 2008 in
ကမၻာႀကီးအတြင္းမွ ျပႆနာမ်ားကို လူငယ္မ်ားအမွန္အတုိင္းျမင္ေတြ႕ႏိုင္ရန္ ထုတ္္လုပ္ထားျခင္းျဖစ္

ကုလသမဂၢကထုတ္လုပ္လိုက္ေသာ ကမၻာ့ပထမဆံုးလူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ ဗီဒီယိုဂိမ္းကို ကမၻာအႏွ႔ံအျပားမွ လူသန္းေပါင္းမ်ားစြာကႏွစ္သက္လ်က္ရွိသည္။ အဆုိပါဗီဒီယိုဂိမ္းသည္ အခက္အခဲႏွင့္ႀကံဳေနရေသာေနရာမ်ားသို႔ ေလေၾကာင္းမွ စားနပ္ရိကၡာပို႔ေပးျခင္း၊ အငတ္ေဘးႏွင့္ႀကံဳေနရေသာ ေသာင္းက်န္းသူမ်ားလက္ ေအာက္မွေဒသမ်ားသိ႔ု အေရးေပၚအစားအေသာက္မ်ားပို႔ေပးျခင္း စသည္တို႔ကို ထည့္သြင္းေရးဆြဲထားျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းဂိမ္းကို အဂၤလိပ္၊ ဂ်ပန္၊ အီတလီ၊ ပိုလန္ႏွင့္ ျပင္သစ္ဘာသာတို႔ျဖင့္ ကစားႏုိင္ၿပီျဖစ္ကာ လာမည့္ရက္သတၱပတ္တြင္ ဟန္ေဂရီႏွင့္ တ႐ုတ္ဘာသာတို႔ျဖင့္ ကစားႏုိင္ေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ ကမၻာႀကီးအတြင္းမွ စားနပ္ရိကၡာျပတ္လပ္မႈျပႆနာမ်ားႏွင့္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ႀကံဳေတြ႕ေနရေသာ အခက္အခဲမ်ားကို လူငယ္မ်ားနားလည္ေစရန္ တီထြင္ေပးထားသည့္ အဆိုပါ ဗီဒီယိုဂိမ္းကို http://www.food-force.com/ တြင္ download ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္ဟုသိရသည္။ အဂၤလိပ္၊ ဂ်ပန္၊ အီတလီ၊ ပိုလန္ဘာသာစကားတု႔ိျဖင့္ ျပဳလုပ္ေပးထားေသာဂိမ္းကို လြန္ခဲ့သည့္ ၁၈ လကတည္းကကစားႏုိင္ခဲ့ၿပီး download ျပဳလုပ္သူ ၄.၅ သန္းထိ ရွိၿပီျဖစ္သည္။ foodforce ဟု အမည္ေပးထားေသာ အဆုိပါဂိမ္းသည္ အသက္ ၈ ႏွစ္မွ ၁၃ ႏွစ္ အရြယ္ကေလးမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္ထုတ္လုပ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ '' food-force ဟာ ဒီကေန႔ ကမၻာႀကီးမွာရင္ဆုိင္ေနရတဲ့ ဖြံ႕ၿဖိဳး ဆဲႏိုင္ငံေတြက စားနပ္ရိကၡာျပတ္လပ္တဲ့ျပႆနာေတြြကုိ သိရွိနားလည္ၿပီး ကူညီတတ္လာေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးထားတာျဖစ္ပါတယ္'' ဟု ကမၻာ့စားနပ္ရိကၡာအဖြဲ႕မွ ဆက္သြယ္ေရးဒါ႐ိုက္တာ နီးလ္ဂါလတ္ဂ်ာကဆုိသည္။ ကမၻာတစ္၀န္းမွ ကေလးငယ္မ်ား၊ ဆရာမ်ား၊ မိဘမ်ား၊ ဂိမ္းကၽြမ္း က်င္သူမ်ားမွာ ေမ်ွာ္မွန္းထားသည္ထက္ပိုမုိႏွစ္ၿခိဳက္ခဲ့ေၾကာင္း ၄င္းက ထပ္ေလာင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။ ဂိမ္းကစားသူမ်ားသည္ ေက်းလက္ေဒသမ်ားသု႔ိ ရဟတ္ယာဥ္မ်ားျဖင့္ စားနပ္ရိကၡာမ်ားေပးပို႔ရာတြင္ ႀကံဳေတြ႕ရေလ့ရွိသည့္ အခက္အခဲမ်ား၊ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ညွိႏႈိင္းရျခင္းမ်ားကို အမွန္အတုိင္း ေတြ႕ျမင္ခံစားရမည္ျဖစ္သည္။
ၿဖိဳးဇာနည္...ည၆း၀၀တိတိ

0 Comments

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

how about

Copyright © 2009 အရာအားလံုးၿပီးၿပည္႔စံုခ႔ဲေသာ ဘ၀တစ္ခု၏ ရာဇ၀င္ All rights reserved. Theme by Laptop Geek. | Bloggerized by FalconHive.